Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website trường THCS Lê Ngọc Hân - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Hiển thị bài viết Hiển thị bài viết

- Tình hình đội ngũ:     152

- Bố trí sử dụng

+ Hiệu trưởng                : 01

+ Phó hiệu trưởng          : 02

+ Giáo viên dạy lớp       : 139/102 nữ, chuẩn hoá 139

+ Chuyên trách: 09 (Kế toán, Tổng phụ trách Đội, Thư viện, Thiết bị, Văn thư - Thủ quỹ, y tế, 1 phổ cập) + (2 CB.PGD)

+ Bảo vệ, phục vụ

+ Giáo viên được biên chế thành 15 Tổ chuyên môn

- Trình độ đào tạo

+ Thạc sĩ   : 01

+ Đại học  : 82    

+ CĐSP    :  67    

+ Khác     : 02 ( phục vụ, bảo vệ)                            

- Đoàn thể

+ Đảng viên : 44

+ Công đoàn viên : 152

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHUYÊN TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018

  1. Tổng phụ trách: Nguyễn Võ Quang Vinh

 

     2. Kế toán: Huỳnh Thị Thu Vân

 

3. Thủ quỹ: Thạch Nguyễn Hoàng Phương

 

4. Thư ký Hội đồng: Lê Uy Phong

 

 

 

5. Thiết bị: Nguyễn Thị Kiều Mơ

6. Thư viện: Huỳnh Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Trúc Mai

 

7. Phổ cập: Trần Tấn Phước

 

 

8. Học vụ: Nguyễn Hữu Minh Phương

 

9. Y tế: Lâm Hải Yến

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI