Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website trường THCS Lê Ngọc Hân - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Thông báo chuyên môn Thông báo chuyên môn

Các thành viên tổ Toán

TỔ TOÁN
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ TOÁN

Stt Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1  Cô Phạm Tường Duy Tổ phó CM, TP CĐ Toán
2  Thầy Phạm Văn Giàu Tổ phó CM Toán
3  Thầy Nguyễn Phương Bá Giáo viên Toán
4  Thầy Võ Tấn Hoàng Việt Giáo viên Toán
5  Thầy Nguyễn Văn Nhàn Giáo viên Toán
6  Cô Trương Thị Trang Châu Giáo viên Toán
7  Cô Lê Thị Ngọc Thủy Giáo viên Toán
8  Cô Trần Quang Phượng Uyển Giáo viên Toán
9  Thầy Phạm Minh Châu Giáo viên Toán
10  Thầy Bùi Phú Dũng Giáo viên Toán
11  Thầy Nguyễn Dũng Luân Giáo viên (Về hưu tháng 5/2021)
12  Thầy Đặng Minh Đạt Tổ phó Công Đoàn Toán
13  Cô Nguyễn Thị Mỹ Xuyên Giáo viên Toán
14  Cô Phạm Thị Trúc Lệ Giáo viên Toán
15  Cô Nguyễn Thị Huệ Thư Giáo viên Toán
16  Thầy Nguyễn Như Minh Triết Giáo viên Toán
17  Cô Phạm Thị Thanh Giang Giáo viên Toán
18  Thầy Trần Văn Hải Giáo viên Toán
19  Thầy Nguyễn Hữu Minh Phương Giáo viên Toán
20  Thầy Nguyễn Thành Nhơn Tổ trưởng Toán
21  Thầy Trần Tấn Phước PC Phường 4 Toán
22  Cô Nguyễn Ngọc Nhất Phương PC xã Đạo Thạnh Toán
23  Cô Nguyễn Ái Loan Giáo viên Toán
24  Thầy Nguyễn Văn Lễ Giáo viên Toán
25  Cô Lê Hoàng Thảo Trang Giáo viên Toán

                                  

Tin liên quan
Các thành viên tổ Toán    28/08/2021

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI