Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website trường THCS Lê Ngọc Hân - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Hiển thị bài viết Hiển thị bài viết

Ban giám hiệu trường qua các thời kỳ.

- Từ năm học 1957,  hiệu trưởng trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu kiêm nhiệm.

- Từ năm học 1960, bà Nguyễn Như Hằng, Hiệu trưởng; bà Dương Thị Lớn, Giám học; bà Phạm Thị Sáu, Tổng giám thị.

- Từ năm học 1966 – 30/4/1975, bà Nguyễn Diệu Thông, Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Hạnh, bà Phạm Thị Cúc , Giám học; bà Phạm Thị Sáu, Tổng giám thị.

- Từ 1975 – 1977, cô Nguyễn Xuân Ánh, Hiệu trưởng

- Từ 1977 – 1983, cô Lý Thị Thảo, Hệu trưởng 

- Từ 1983 – 1992, thầy Phạm Văn Bổn, Hiệu trưởng 

- Từ 1992 – 2008, thầy Nguyễn Văn Liêm, Hiệu trưởng

- Từ 2009 –  2013, cô Nguyễn Ngọc Giêng, Hiệu trưởng

- Từ 2013 -6/2018, thầy Trần Văn Hảo, Hiệu trưởng  

-Từ 10/2018 đến nay, thầy Lê Mạnh Cường, Hiệu trưởng

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI