Truy cập nội dung luôn

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật

Các thành viên tổ Âm Nhạc - Mĩ Thuật Các thành viên tổ Âm Nhạc - Mĩ Thuật
TỔ ÂM NHẠC - MĨ THUẬT DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ ÂM NHẠC - MĨ THUẬT Stt Họ và tên Chức vụ Chuyên môn 1  Cô Trần Thị...
CAO HUY THẾ- MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG HẾT MÌNH VÌ NGHỆ THUẬT VÀ QUÊ HƯƠNG CAO HUY THẾ- MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG HẾT MÌNH VÌ NGHỆ THUẬT VÀ QUÊ HƯƠNG
Cao Huy Thế sinh ngày 28/5/1979 tại huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang. Thầy đã tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh ngành Quản lí văn hóa và tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2014.

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI